» » » Перемикання режимів керування швидкістю в перетворювачах частоти CFW300

Перемикання режимів керування швидкістю в перетворювачах частоти CFW300

08.08.2022

При експлуатації перетворювачів частоти часто виникає необхідність, окрім основного режиму регулювання швидкості в автоматичному режимі, здійснювати й пуск вручну, незалежно від зовнішньої системи автоматизації. В перетворювачах частоти CFW300 WEG ця задача вирішується безпосередньо в перетворювачі частоти, а не за допомогою зовнішньої системи автоматики. При цьому оператором здійснюється перемикання між «місцевим» та «дистанційним» режимами роботи, що фактично відповідає «ручному» та «автоматичному» режимам.

Розглянемо приклад керування швидкістю двигуна для наступної задачі.

В режимі автоматичного керування завдання швидкості здійснюється від потенціометра. При цьому пуск здійснюється за трипроводною схемою із кнопками «Пуск» і «Стоп» без фіксації. При перемиканні тумблера «Ручний/Автоматичний» в режим «Ручний» і натиcканні кнопки «Рух вручну» двигун обертається з фіксованою швидкістю, яка задається в параметрах перетворювача.

Схема керування, що відповідає цьому завданню, має вигляд:

Окрім апаратних підключень, перетворювач частоти повинен бути сконфігурований відповідним чином в параметрах.

Таблиця параметрів, що відповідає цьому завданню, має вигляд:

№ параметру Призначення Значення Примітка
Р220 Вибір режиму «ручний – автоматичний» 4 Вибір здійснюється дискретним входом
Р225 Вибір джерела роботи JOG в режимі керування «ручний» 4 Робота із фіксованою швидкістю JOG від дискретного входу
Р263 Функція дискретного входу DI1 6 При натисканні кнопки «ПУСК» і замиканні DI1 привод стартує в автоматичному режимі
Р264 Функція дискретного входу DI2 7 При натисканні кнопки «СТОП» і розмиканні DI2 привод зупиняється
Р265 Функція дискретного входу DI3 9 Перемикач «ручний – автоматичний режим». При замкненому DI3 працює керування в автоматичному режимі від потенціометра
Р266 Функція дискретного входу DI4 10 Робота із фіксованою швидкістю JOG параметра P122 (за замовчуванням 5Гц)

СВ АЛЬТЕРА є офіційним представником WEG в Україні. Для придбання перетворювачів частоти та електродвигунів WEG звертайтесь в офіси СВ АЛЬТЕРА.

А.В. Торопов, доцент кафедри АЕМК НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського», Л.В. Торопова, асистент кафедри АЕМК НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»