» » » » Система сигнализації аварій котла на базі ОВЕН ПР200

Система сигнализації аварій котла на базі ОВЕН ПР200

Потужні водогрійні котли використовуються практично повсюдно у складі систем опалення та водопідготовки на об'єктах житлово-комунального господарства, промислових підприємствах та комплексах, об'єктах нежитлового фонду. Штатні модулі управління, якими зазвичай комплектуються водогрійні котли, здебільшого забезпечують виконання лише мінімально необхідного ряду технологічних маніпуляцій, таких як:

  • попереднє продування пальника, що передує розпалюванню;
  • розпалювання та підтримання горіння в автоматичному режимі;
  • контроль тиску середовища перед пальником;
  • управління одно- та двоступінчастими, а також модульованими пальниками

Для забезпечення підвищеної безпеки та надійності роботи котла потрібен також контроль низки додаткових технологічних параметрів. Вирішити це завдання дозволяє встановлення додаткової котельної автоматики, яка здійснює контроль тиску води та палива, розрідження в топці, а також здійснює аварійну зупинку котла при виникненні нештатної ситуації.

Така автоматика може виконуватися у вигляді релейних захистів, що зазвичай тягне за собою виникнення складнощів налаштування гістерези та тимчасових затримок спрацьовування, а також такі системи вимагають виділення додаткового місця для розміщення апаратури. Цих моментів можна уникнути, якщо скористатися засобами автоматизації ОВЕН, взявши, наприклад, у якості керівного пристрою програмовне реле ОВЕН ПР200.

Фахівцями компанії для ПР200 розроблено алгоритм сигналізації про аварійні стани котла. Представлена програма є робочою, випробувана на практиці та рекомендується до застосування.

На малюнку 1 наведено схему керування системою сигналізації.


Рис.1. Cхема керування системою сигналізації

Програма написана мовою функціональних блоків в інтуїтивно-зрозумілому середовищі OWEN Logiс і реалізує моніторинг та сигналізацію наступних параметрів:

  • тиск теплоносія;
  • тиск палива;
  • розрідження в топці котла;
  • перегрів котла;
  • аварія пальника.

Значення цих змінних з урахуванням часових затримок виводяться у вигляді вихідних змінних. У будь-якій позаштатній ситуації здійснюється блокування запуску котла з подальшим формуванням сигналу аварії, що транслюється на щит управління або диспетчерський пульт.

Застосування ОВЕН ПР200 в котельній автоматиці надає користувачеві велике поле для діяльності. Програмовні реле дозволяють здійснювати контроль і керування температурою теплоносія за двопозиційним законом, реалізовувати ПІД-регулювання пальників, що модулюються, в залежності від температури зовнішнього середовища, а також проводити каскадне керування котлами (до чотирьох штук) з автоматичною зміною основного котельного агрегату в залежності від часу напрацювання.

За матеріалами ОВЕН