» » » Системи візуалізації (SCADA)

Системи візуалізації (SCADA)

Системи диспетчеризації, керування та збору даних – SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) є основним та найбільш перспективним методом автоматизованого керування складними динамічними системами та процесами у життєво важливих та критичних, з точки зору безпеки та надійності, областях. Тільки використання SCADA-систем дозволить здійснювати ефективне керування автоматизованими системами в промисловості та енергетиці, транспорті, машинобудуванні, автоматизації будівель, водопостачанні та водоочищенні, автомобілебудуванні.

Основні функції SCADA-системи:

  • збір, обробка та передача даних
  • відображення даних у цифровому та графічному вигляді (візуалізація)
  • архівування (бази даних, бібліотека, паспортизація обладнання)
  • оперативне інформування персоналу (тривоги та події)
  • формування звітів, аналіз, планування